ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎากร และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ผู้เข้าชม วันนี้ 76 คน   /   ทั้งหมด 13,335,599 คน