ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎากร และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สุเทพ พงษ์พิทักษ์
  

บทความเกี่ยวกับภาษี อากร ประมวลรัษฎากร

การปฏิบัติบัญชีเกี่ยวกับรายการส่งออกสินค้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 987 ครั้ง
การให้บริการใช้พื้นที่
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 939 ครั้ง
การเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,712 ครั้ง
บทนิยามศัพท์ตามมาตรา 77/1 (1) - (23) แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,332 ครั้ง
ว่าด้วยเงินได้ของกรรมการ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,096 ครั้ง
การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้ผู้รับจ้างช่วง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,318 ครั้ง
ภาษี Co-working Space
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 628 ครั้ง
ว่าด้วยเงินประกันการเช่า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,225 ครั้ง
แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,752 ครั้ง
ประเภทการขนส่งทางบก
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 648 ครั้ง
ภาษีการขายทองคําแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 913 ครั้ง
บริจาคให้สภากาชาดหักลดหย่อนหรือรายจ่ายได้ 200%
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,450 ครั้ง
สรุปหลักการเกี่ยวกับค่าขนส่งในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 15,512 ครั้ง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,828 ครั้ง
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช้อาคาร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,711 ครั้ง
สัญญาจ้างทนายว่าความ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,397 ครั้ง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,203 ครั้ง
ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 14,907 ครั้ง
Impairment ด้อยค่าทรัพย์สิน อย่างไรให้ถูกหลักสรรพากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 14,767 ครั้ง
การกระทบยอดรายได้ ภ.ง.ด.50 กับยอดขาย ตาม ภ.พ.30
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 25,909 ครั้ง
สวัสดิการและประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,128 ครั้ง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการหักลดหย่อนบุตร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,336 ครั้ง
การขายฝากที่ดิน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 19,029 ครั้ง
ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 12,563 ครั้ง
รับจ้างทำบัญชี: วิชาชีพอิสระ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 8,029 ครั้ง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 449 ครั้ง
บัญชีชุดเดียว
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,549 ครั้ง
วิชาชีพอิสระ (Professional)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,063 ครั้ง
"คืนความสุขให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ"
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,265 ครั้ง
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 77,462 ครั้ง
ภ.พ.36 กับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 68,864 ครั้ง
การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,240 ครั้ง
ข้อดีข้อเสียของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 10,939 ครั้ง
การขายทองคําแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,108 ครั้ง
ลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,857 ครั้ง
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,845 ครั้ง
การหักเงินได้คืนกองทุน กยศ.
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,043 ครั้ง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,265 ครั้ง
ภาษีกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,491 ครั้ง
ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองรอง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,045 ครั้ง
จัดสัมมนาในเมืองรองหักรายจ่ายได้สองเท่า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,484 ครั้ง
ว่าด้วยเงินลดทุนตามมาตรา 40 (4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,095 ครั้ง
เจ้าพนักงาน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,177 ครั้ง
ภาษีของขวัญ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,892 ครั้ง
ของขวัญปีใหม่
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 14,456 ครั้ง
ใบกำกับปลอม (Fraudulent Tax Invoice)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,303 ครั้ง
ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,499 ครั้ง
การจ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,358 ครั้ง
ภาษีร้านขายยาบุคคลธรรมดา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 10,548 ครั้ง
เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 45,049 ครั้ง
เกณฑ์สิทธิ และ เกณฑ์คงค้างต่างกันอย่างไร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 78,741 ครั้ง
เมื่อเน็ตไอดอลต้องเสียภาษี
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 9,472 ครั้ง
จากการกำกับดูแล สู่การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,801 ครั้ง
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,806 ครั้ง
คำแนะนำกรณีบริษัทฯ ถูกเวนคืนทีี่ดิน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,353 ครั้ง
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 34,318 ครั้ง
ภาษีโรงพยาบาลสัตว์
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 14,180 ครั้ง
รายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระบัญชี
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,327 ครั้ง
คิดได้ไง ใช้อะไร (เป็นฐานในการ) คิด!!!!
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 10,934 ครั้ง
ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 13,932 ครั้ง
วิสัยทัศน์ทีม 3 FAP Reform
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,596 ครั้ง
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 21,777 ครั้ง
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 10,219 ครั้ง
อายุความการดำเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 16,416 ครั้ง
แนวคิดภาษีเงินได้นิติบุคคล
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,581 ครั้ง
เบี้ยปรับตามมาตรา 22 และมาตรา 26 แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,235 ครั้ง
อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 6,374 ครั้ง
การเลิกกิจการ และการควบโอนกิจการ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 39,718 ครั้ง
อนุบัญญัติที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 6,632 ครั้ง
ประมวลรัษฎากร: โมเดล “ขนมชั้นห่อใบตอง”
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,630 ครั้ง
ประมวลรัษฎากร ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,804 ครั้ง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,422 ครั้ง
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 63,046 ครั้ง
การรับรู้รายได้เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,846 ครั้ง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีซื้อชื่อบริษัทผิด
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 16,571 ครั้ง
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,793 ครั้ง
กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย (์New Start up)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,651 ครั้ง
รายจ่ายในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,383 ครั้ง
“วิสาหกิจเพื่อสังคม”
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,345 ครั้ง
เกี่ยวกับ "บทกำหนดโทษ" ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 13,026 ครั้ง
กรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 23,075 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 4
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,153 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 5
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,929 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 3
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,142 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 2
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,993 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 1
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,911 ครั้ง
คำเตือนให้ปฏิบัติการตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,065 ครั้ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีสำหรับ SMEs
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 9,940 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (5)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,801 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (4)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,871 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (3)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,473 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (2)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,779 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (1)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,476 ครั้ง
การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,207 ครั้ง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินกินเปล่า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,406 ครั้ง