ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎากร และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งคำถาม   

กระดานถาม - ตอบ

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ถามโดย siriporn.muaklaw  .  เข้าชม 1 ครั้ง  .  0 คำตอบ
มีที่ดินชื่อ 2 คน จะนำไป เป้นทุน ตั้ง บจก
ถามโดย apichart  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
อากรแสตมป์ สัญญาโอนสิทธิ
ถามโดย da2543  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การออกอินวอยขายบริการไปต่างประเทศ
ถามโดย woaini35897  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การเรียกเก็บ VAT
ถามโดย เจริญ  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ได้สินค้าตัวอย่างจากต่างประเทศฟรี
ถามโดย chutipas289  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ถามโดย Patkhum  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย โรงเรียนสอนขับรถ
ถามโดย noi0269  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ขายกิจการต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
ถามโดย faircm.110  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การขอคืนภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
ถามโดย taynichapat13  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ค่าตู้แดง
ถามโดย jiravadee.s  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
จ่ายดอกเบี้ยบุคคลธรรมดาไปต่างประเทศ
ถามโดย chanokporn  .  เข้าชม 1 ครั้ง  .  0 คำตอบ
นิติบุคคล ผลิตเหรียญ ดิจิตัล
ถามโดย nutsima.saas  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
นิติบุคคลรับซื้อฝากที่ดิน
ถามโดย wichai540  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
DTA ไทย-มาเลเซีย
ถามโดย rkchrn  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การขายหุ้น
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ออกใบเพิ่มหนี้หลังจากได้จ่ายเงินครบแล้ว ถูกต้องไหม
ถามโดย sunmysun007  .  เข้าชม 1 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สอบถาม
ถามโดย Suranaree711  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เงินประกันการตกแต่ง / เงินประกันความเสียหาย
ถามโดย Suganya  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เงินประกันการตกแต่ง / เงินประกันความเสียหาย
ถามโดย Suganya  .  เข้าชม 1 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ค่าปรับ
ถามโดย natthakarnh  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินปันผล
ถามโดย bungron  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างโปรแกรมเมอร์ต่างประเทศ
ถามโดย joom_99  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เงินปันผลจากกิจการส่งเสริมการลงทุน
ถามโดย thamanoon.songsana1961  .  เข้าชม 1 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สินค้าสูญหายจากน้ำหนักระหว่างขนส่ง
ถามโดย nattanon_ong  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
VAT สำหรับเหล้าเพื่อจัดงานปีใหม่ให้พนักงาน
ถามโดย manee-ran  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร
ถามโดย tongtonk  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การบริจาคทรัพย์สินให้โรงเรียน
ถามโดย chitkamon  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ใบกำกับภาษี
ถามโดย fatima_nam  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ขายออนไลน์ให้ต่างชาติ
ถามโดย Sirirat5281123011  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาระภาษีกับรายได้ค่าเช่าพื่ืนที่ตั้งตู้หยอดเหรียญ
ถามโดย ืnokkunnikar.ka  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู
ถามโดย joey_clock2523  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
ถามโดย prayad.iss  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  0 คำตอบ
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
ถามโดย accounting_manager  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย poompui0921  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด
ถามโดย poompui0921  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การออกใบกำกับรายได้ส่งเสริมการขาย
ถามโดย Siriwan_srisu  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
จ้างบริษัทภายนอกทำงานให้
ถามโดย plewimoljung  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ค่าที่ปรึกษา
ถามโดย tooktooknaja  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สินค้าขาดจากรายงาน
ถามโดย orangesom2519  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
รับจ้างเก็บข้อมูลวิจัยให้บริษัทในต่างประเทศ
ถามโดย sasithorn_annjung  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
หัก ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง และนำส่งไปแล้ว
ถามโดย tua.tua13cpf  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เครื่องตกแต่งอาคารให้เช่า สามารถเครมภาษีแบบใดได้
ถามโดย krissanachamnianphon  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุ
ถามโดย siwleewu  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
โอนเงินไปต่างประเทศ ต้องชำระภาษี อะไรบ้าง
ถามโดย suansris  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ตัดจำหน่าย(ขาย)ทรัพย์สินไม่มีตัวตน เช่น license โดเมน
ถามโดย suthasis904  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สถาบันฝึกอบรม
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ค่าอบรมสัมมนา
ถามโดย neena.bk  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และใบลดหนี้จากต่างประเทศ
ถามโดย angkhana  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภ.พ.36
ถามโดย knt_miiting000  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจระบบไฟฟ้า
ถามโดย cattamajung  .  เข้าชม 1 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ยกเลิกกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยรถยนต์ไม่เกิน 10 ที่นั่ง
ถามโดย reehansay975  .  เข้าชม 1 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การจดสาขาขายอาหารในฟู้ดส์คอร์ด
ถามโดย watcharanee  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การเรียกเก็บเงินทดรองจ่าย
ถามโดย sangchan2010  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ผู้ถือหุ้นมีมติไม่จ่ายเงินปันผล
ถามโดย timtam605  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
วิธีกรอกแบบภงด.50 โรงรียนสอนขับรถ
ถามโดย som4342  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีขายกิจการ
ถามโดย Suranaree711  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การจ่ายค่าแม่พิมพ์ ไป ตปท
ถามโดย kanyaras_kb  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ท สำหรับภาษีซื้อติดลบ
ถามโดย da2543  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายได้จากการให้ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การออกใบลดหนี้
ถามโดย wandee_chon  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางของลูกบ้าน
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าขนส่ง
ถามโดย Prompan2235  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เรื่องการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ถามโดย aae_0708  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารที่ขอคืนเป็นเครดิตไว้
ถามโดย jan_ly007  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สวัสดิการพนักงาน
ถามโดย Jurerats345  .  เข้าชม 23 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเขตปลอดอากร
ถามโดย sunisa29.mu  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายจ่ายของสาขาที่ยังไม่ได้จดแจ้งเพิ่มสาขา
ถามโดย เรียกฉันว่าความรัก  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การนำทุนสำรองไปใช้
ถามโดย Mewmyungsoo  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การให้บริการที่ได้ทำในต่างประเทศ
ถามโดย kateboonma  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินปันผล
ถามโดย noree_s  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  1 คำตอบ
กิจการBOI การนับเงินลงทุน
ถามโดย piyamadjantaweetip  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  1 คำตอบ
กิจการBOI สิทธิประโยชน์ ม.35(1)
ถามโดย piyamadjantaweetip  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการร่วมค้า
ถามโดย j_sumalee  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  1 คำตอบ
มอบทุนการศึกษาจัดที่พักอาศัยให้
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
ถามโดย angel03_mint  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีลาภลอย และภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
โอนทรัพย์สินบางส่วนให้บริษัทแม่
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การแก้ไขข้อมูลในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ถามโดย pummy26  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า
ถามโดย nidpom  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เปิดใบกำกับภาษีค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ
ถามโดย ae_chatthayapon  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การเสียอากรแสตมป์
ถามโดย luck_winq  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ประเด็นทางภาษี บริษัท รับเหมาก่อสร้าง
ถามโดย p_chett  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ส่งออกสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศ
ถามโดย atchara-um  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
กรรมการสามารถรับงานเหมาช่วงจากบริษัท
ถามโดย kaewpt  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  0 คำตอบ
.การให้บริการในต่างประเทศ
ถามโดย ms_majang  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ส่วนลดเงินดาวน์จากการซื้อรถยนต์นั่งราคา 2 ล้านบาท
ถามโดย nayaqi  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ส่วนลดเงินดาวน์จากการซื้อรถยนต์นั่งราคา 2 ล้านบาท
ถามโดย nayaqi  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การยื่นแบบ คำขอ ภ.พ.02
ถามโดย nee2517  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
ถามโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 24 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เงินมัดจำค่าบริการ
ถามโดย chollatee.kys  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สอบถามเรื่องโอนชำระค่าหุ้นครับ
ถามโดย asd.dara71  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  0 คำตอบ
อากรแสตม์ ใช้ติดใน ใบสั่งซื้อ / สั้งจ้าง
ถามโดย phayoon12.nt  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
โปรโมชั่น 10 แถม 1 ต้องเสียภาษีหัก ณ.ที่จ่ายไมครับ
ถามโดย p_sumit  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นายแบบนางแบบ ต่างชาติ
ถามโดย pieakbkk  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การเสียภาษีของธุรกิจลิสซิ่ง
ถามโดย aum51051  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
พาพนักงานไปท่องเที่ยวทัวร์ต่างประเทศ ประมาณ 6-7 วัน
ถามโดย wanlee.p  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การรับเงินมัดจำงวดสุดท้ายค่ะ
ถามโดย ps15  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การรับรู้รายได้กิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ถามโดย mayunaphomsith  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สอบถามเรื่อง Withholding TAX and Double Taxation Agreement (Thailand-Malaysia)
ถามโดย ipoo2001  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สอบถามเกี่ยวกับ การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ค่ะ
ถามโดย ebola.nolowsound  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
ถามโดย watchara_boy  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การควบกิจการ
ถามโดย Nakamol  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
จ่ายค่าแม่พิมพ์ไปต่างประเทศ
ถามโดย chayapha.sin  .  เข้าชม 16 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 36 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าขนส่งและค่าเคลียร์สินค้าในต่างประเทศ
ถามโดย ms_majang  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินมัดจำ
ถามโดย atchara-um  .  เข้าชม 28 ครั้ง  .  1 คำตอบ
โรงเรียนสอนขับรถยนต์
ถามโดย aathonma  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ต้นทุนในการทำวิจัยผลิตภัณฑ์
ถามโดย siriporn_n165  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย...ทำไงครับ?
ถามโดย geardaro  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย thipjung  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ถามโดย teamad.hh  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าใช้จ่ายตู้แดง
ถามโดย plamukwan  .  เข้าชม 24 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกรรมการ
ถามโดย plamukwan  .  เข้าชม 35 ครั้ง  .  1 คำตอบ
หลักเกณฑ์ในการออก Invoice ขายต่างประเทศ
ถามโดย c.choosaranont  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  1 คำตอบ
อยากทราบวิธีคิดกำหนดเวลาการประเมินภาษี ตามมาตรา 88/6
ถามโดย nu_clear08  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
ถามโดย churma  .  เข้าชม 19 ครั้ง  .  2 คำตอบ
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
ถามโดย keng_242  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
ถามโดย ืnannan  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  2 คำตอบ
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนในการนำส่งภาษี
ถามโดย poonsri.41109  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เกี่ยวกับโรงเรียนในสถานประกอบการ
ถามโดย churma  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
หักรายจ่าย 2 เท่าตามพรฎ 604
ถามโดย j_pimol  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ
ถามโดย thipjung  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาชำระค่าหุ้น
ถามโดย sophia  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
งบการเงินที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร กรณีควบรวมกิจการ
ถามโดย rattanabwc2009  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดค่าเสื่อมราคา
ถามโดย khunjui14  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาระภาษี
ถามโดย wanvimol2009  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินชดเชยจากการขายสินค้าส่งออกราคาต่ำ
ถามโดย junpen.ku  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ค่าตอบแทนการขาย
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การขายเงินลงทุน
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ใบกำกับภาษี
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  0 คำตอบ
จ่ายค่าบริขนส่งไปต่างประเทศ
ถามโดย kanganak  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระขั้นต่ำของบริษัทต่างด้าว
ถามโดย Warin  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การชำระค่าคอมมิสชั่นให้บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ
ถามโดย Warin  .  เข้าชม 2 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย plamukwan  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สินค้าฝากขาย
ถามโดย vit  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซื้อ
ถามโดย Warin  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การใช้สิทธิ ตาม พ.ร.ฎ ฉบับที่604
ถามโดย ibig.bin  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การปรับราคาขายสินค้าตามข้อตกลง
ถามโดย hnoke  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การรับเหมาก่อสร้างที่ต่างประเทศ
ถามโดย kkv2544  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การส่งเสริมการขาย แ
ถามโดย thipjung  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การรับรู้รายได้กรณีส่งสินค้าขายไปยังต่างประเทศ
ถามโดย Warin  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
รายการส่งเสริมการขาย
ถามโดย churma  .  เข้าชม 9 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี ขายกิจการ
ถามโดย Siwaporn.ku  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ซื้อสินค้าจากบุคคลธรรมดา
ถามโดย pornchanit_s  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ให้บริการส่งออกสินค้า
ถามโดย preeyanuchsriyai  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ต้นทุนของทรัพย์สิน
ถามโดย pook_s  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ถามโดย vilai_sup  .  เข้าชม 4 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษี
ถามโดย treerachai.ve  .  เข้าชม 3 ครั้ง  .  0 คำตอบ
จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน
ถามโดย phuwiyada  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การส่งเสริมการขายโดยให้เป็น incentive trip หรือสิ่งของ
ถามโดย saengduan7506  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การเสียอากรแสตมป์กับสัญญาที่ลงนามในต่างประเทศ
ถามโดย watchara_boy  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พ.ร.ฎ.604 การใช้สิทธิหักรายจ่ายลงทุน (2)
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 24 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พ.ร.ฎ.604 การใช้สิทธิหักรายจ่ายลงทุน (1)
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ประกันสุขภาพ+ประกันชีวิตกับภาษีหักณ ที่จ่าย
ถามโดย akap_tae  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  0 คำตอบ
เบิกสินค้าบริษัท ให้ลูกค้าในวันปีใหม่
ถามโดย churma  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การตัดหนี้สูญ
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 6 ครั้ง  .  0 คำตอบ
วิธีลบคำถามที่เคยโพสต์ไว้
ถามโดย auditornok  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  0 คำตอบ
จ่ายค่าจ้างให้กรรมการต่างขาติที่ทำงานต่างประเทศ
ถามโดย green.phin  .  เข้าชม 5 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ
ถามโดย Warin  .  เข้าชม 34 ครั้ง  .  2 คำตอบ
การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดา ลย.01
ถามโดย jittima.ve  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ขายรถยนต์นั่งที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อ
ถามโดย giganticwhite  .  เข้าชม 33 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ใบเพิ่มหนี้ถือเป็นใบเสร็จรับเงินด้วยหรือไม่
ถามโดย plamukwan  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
Market value ของ หุ้นบุริมสิทธิ
ถามโดย Bonus302  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ส่วนควบที่ดิน
ถามโดย poonsri.41109  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถามโดย piyanuch  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สินค้าเกินจากรายงานสินค้า
ถามโดย vit  .  เข้าชม 16 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินมัดจำ ออกใบกำกับภาษี ต้องระบุว่า
ถามโดย kanganak  .  เข้าชม 35 ครั้ง  .  1 คำตอบ
อ้างอิง พรฎ 604 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 266 และ 270
ถามโดย churma  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พรฎ 604 กรณีเงินลงทุนในเครื่องจักร
ถามโดย sununta  .  เข้าชม 16 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย poonsri.41109  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าน้ำประปา กรณีตึกเช่า เคลมVATได้หรือไม่คะ
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พ.ร.ฎ.604 ค่าเครื่องจักรที่ต้องจ่ายบางส่วนในปี 2560(2)
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พ.ร.ฎ.604 ค่าเครื่องจักรที่ต้องจ่ายบางส่วนในปี 2560(1)
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 16 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เรื่อง การหัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย poonsri.41109  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ถามโดย annsirilak.kaka  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย jutarat_dia  .  เข้าชม 23 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ใบกำกับภาษีค่าน้ำมัน
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 26 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ขายรถยนต์นั้ง
ถามโดย vit  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พรฎ 604 กรณีเงินลงทุนในเครื่องจักรที่สั่งทำพิเศษ
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 16 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาระภาษี การประกอบกิจการในต่างประเทศ
ถามโดย watchara_boy  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  2 คำตอบ
การควบรวมกิจการ
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี CPD
ถามโดย vit  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่
ถามโดย c.choosaranont  .  เข้าชม 19 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินได้นักฟุตบอลอาชีพ
ถามโดย phitchom  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เรื่องสำรองตามก.ม.จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่
ถามโดย poonsri.41109  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
อาชีพวิศวะ
ถามโดย tax.thanyawan  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สินค้าขาดจากรายงานสินค้า
ถามโดย vit  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ถามโดย vit  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
อุปกรณ์สำนักงาน บิลไม่มี VAT
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  2 คำตอบ
ใบกำกับภาษีและใบลดหนี้
ถามโดย plamukwan  .  เข้าชม 16 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การจ่ายเงินปันผล
ถามโดย jat_acc  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ติดอากรแสตมป์ในใบเสนอราคา
ถามโดย joy.nalin1981  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พรฎ 604 กับ สัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรระยะเวลา 48 เดือน
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถามโดย nathanan_nan  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การยื่นแบบ ภงด.90, 94 เพิ่มเติม
ถามโดย เรียกฉันว่าความรัก  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
Free Zone
ถามโดย joom_99  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สิทธิการเช่า ค่าแป๊ะเจี๊ยะ สัญญาเช่าช่วง
ถามโดย p-audit  .  เข้าชม 21 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ขนส่งอาหาร
ถามโดย nnt_ey  .  เข้าชม 7 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าส่งเสริมการขาย
ถามโดย joy.nalin1981  .  เข้าชม 24 ครั้ง  .  1 คำตอบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การนำผลขาดทุนBOI มาใช้
ถามโดย chayapha.sin  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  0 คำตอบ
การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จ่ายค่าตอบแทนให้ หุ้นส่วน
ถามโดย a.wsoon  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สำเนาใบกำกับภาษีกรณีเอกสารออกเป็นชุด
ถามโดย vit  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าใช้จ่ายจากการรับนักศึกษาฝึกงาน
ถามโดย ladda20082008  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
จ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ มาตรา 70
ถามโดย jittima.ve  .  เข้าชม 26 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าเสื่อมราคาอาคาร ตีอายุการใช้งานเพิ่ม
ถามโดย jittima.ve  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ถามโดย phuwiyada  .  เข้าชม 16 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ร่างพรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  0 คำตอบ
ค่าปรับแบบ ยื่น ภงด.50 ล่าช้า ปี 2558
ถามโดย mayunaphomsith  .  เข้าชม 21 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ถามโดย mayunaphomsith  .  เข้าชม 26 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายได้เงินสนับสนุน
ถามโดย jutarat_dia  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พ.ร.ฎ.604 ประกาศอธิบดีฯ 266 และ 270
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ถามโดย thipjung  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล
ถามโดย anupong66  .  เข้าชม 21 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ยอดแต้มสะสม(incentive) แลกเป็นสินค้ากับภาระภาษี
ถามโดย akap_tae  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าขนส่งและค่าพิธีการ
ถามโดย ms_majang  .  เข้าชม 24 ครั้ง  .  2 คำตอบ
กิจการ consortium
ถามโดย preeyanuchsriyai  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
Software agreement แล้วมี การระบุ maintenance fee ต้องติดอากรแสตมป์ หรือไม่
ถามโดย nvachira2000  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
performa invoice
ถามโดย vit  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน พรฎ 604
ถามโดย deardday  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย kungmuthita  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภ.ง.ด.50 รอบบัญชี 2558 ของผู้ประกอบการ บัญชีชุดเดียว
ถามโดย Pthanakusalinee  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าปรับการส่งงานล่าช้าตามสัญญา
ถามโดย angkana  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าปรับงานล่าช้า
ถามโดย chaikinee2_katay  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เกณฑ์การยื่น บช.1
ถามโดย Pthanakusalinee  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  0 คำตอบ
หักณที่จ่าย ดอกเบี้ยจ่ายไปต่างประเทศ
ถามโดย w.taksinee  .  เข้าชม 23 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ผลต่างจากการนับสินค้าคงเหลือ
ถามโดย anupong66  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
บุคคลธรรมดาโอนทรัพย์สินให้นิติบุคคลเริ่มตั้งต้น
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  2 คำตอบ
ครม.เห็นชอบ บุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
จ่ายเงินปันผลของกิจการได้รับบีโอไอ
ถามโดย thipjung  .  เข้าชม 8 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การเปิดใบกำกับภาษี
ถามโดย carmugen  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การหัก ณ ที่จ่าย
ถามโดย thitipong.kh  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่า Freight
ถามโดย churma  .  เข้าชม 19 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินทดรองจ่าย
ถามโดย jaruwan22  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของสำนักงานและสาขา
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ยอดขายขาดคิดเบี้ยปรับอย่างไรถึงถูกต้องครับ
ถามโดย phaitoon.la  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
พรฎ.604 สำหรับสัญญาลีสซิ่ง
ถามโดย pavichaya8  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
กรณีสัญญาเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ
ถามโดย jittima.ve  .  เข้าชม 21 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา0%
ถามโดย akap_tae  .  เข้าชม 10 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ถามโดย king_chinnawong  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เครดิต ภาษีจากการสร้างอาคาร
ถามโดย mayunaphomsith  .  เข้าชม 12 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การบันทึกบัญชีของบริษัท
ถามโดย nookziiz8679  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เครดิตภาษีเงินได้จากต่างประเทศ
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เช็คสั่งจ่ายเจ้าของกิจการ
ถามโดย anupong66  .  เข้าชม 17 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีลาออก - เลิกจ้าง
ถามโดย pradinun  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การรับรู้รายได้ของพนักงานเกี่ยวกับค่าสวัสดิการค่ะ
ถามโดย nookziiz8679  .  เข้าชม 36 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อน 200%
ถามโดย chutinant_k  .  เข้าชม 27 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินสำรองจ่ายค่าภาษี
ถามโดย ms_majang  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สินค้าตัวอย่าง
ถามโดย wannapaporn-mana  .  เข้าชม 41 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถามโดย yuyee_pra  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การขายสินค้าในเขตปลอดอากร
ถามโดย chayapha.sin  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ
ถามโดย pornchanit_s  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีขาย
ถามโดย saowanee2049  .  เข้าชม 13 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เอกสารชี้แจงจากบริษัทในกรณียื่น ภพ.02
ถามโดย saowanee2049  .  เข้าชม 14 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ออกรถให้ผู้รับเหมา
ถามโดย cattharien  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
กรณีจ้างชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท
ถามโดย muay_supat  .  เข้าชม 26 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายจ่าย 1 เท่า ตาม พรฏ604
ถามโดย churma  .  เข้าชม 30 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การคิดเบี้ยปรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถามโดย Pthanakusalinee  .  เข้าชม 44 ครั้ง  .  1 คำตอบ
หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา ค่านายหน้า และคนต่างชาติ
ถามโดย saengdueny  .  เข้าชม 47 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ถามโดย Pthanakusalinee  .  เข้าชม 23 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การให้บริการในประเทศนำผลไปใช้ที่ต่างประเทศ
ถามโดย chayapha.sin  .  เข้าชม 21 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าธรรมเนียมธนาคารเช็คต่างจังหวัด
ถามโดย Account_nre  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
จำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนทรัพย์สิน
ถามโดย phuwiyada  .  เข้าชม 38 ครั้ง  .  1 คำตอบ
กิจการรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวค่ะ
ถามโดย pornnipa.noon  .  เข้าชม 22 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การขอคืนภาษีกรณีซื้อบ้านใหม่-ขายบ้านเก่า
ถามโดย wenikaso  .  เข้าชม 18 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ของแถมพร้อมของขาย
ถามโดย Siriphen  .  เข้าชม 38 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร
ถามโดย naluenon  .  เข้าชม 15 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การซื้ออาคารสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถามโดย wap.pthailand  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน
ถามโดย dingdongkrab  .  เข้าชม 26 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การบันทึกบัญชีด้านผู้เช่า
ถามโดย plamukwan  .  เข้าชม 20 ครั้ง  .  0 คำตอบ
สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้านผู้เช่า
ถามโดย plamukwan  .  เข้าชม 28 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าสมาชิกรายปี
ถามโดย kaj_ta  .  เข้าชม 23 ครั้ง  .  1 คำตอบ
หนี้สูญ
ถามโดย tukvenus  .  เข้าชม 31 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สินค้าตัวอย่างส่งให้ลูกค้า
ถามโดย thalanporn  .  เข้าชม 37 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายจ่ายลงทุนหักได้ 2เท่า
ถามโดย suntree  .  เข้าชม 30 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ขายอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินเช่า
ถามโดย PEAR  .  เข้าชม 27 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าใช้จ่าย
ถามโดย ploy_ploy.ac  .  เข้าชม 21 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ค่าใช้จ่ายค่าเช่า และค่าบริการ
ถามโดย thienphan_irm  .  เข้าชม 28 ครั้ง  .  1 คำตอบ
จ่ายชำระหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ
ถามโดย ap1  .  เข้าชม 11 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เรียนถามเพิ่มเติม กรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศค่ะ
ถามโดย jittima.ve  .  เข้าชม 44 ครั้ง  .  1 คำตอบ
เงินทดรองจ่าย
ถามโดย acharee.th  .  เข้าชม 36 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถามโดย anny_nas  .  เข้าชม 38 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายจ่ายไปต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ถามโดย Hkomut  .  เข้าชม 41 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สิทธิการเช่า (เพิ่มเติมข้อมูลคะ)
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 38 ครั้ง  .  1 คำตอบ
รายจ่ายค่ารับรองมาตรฐานสากล
ถามโดย Hkomut  .  เข้าชม 56 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การแบ่งกำไร สำหรับห้างหุ้นส่วน
ถามโดย oui_27sri  .  เข้าชม 56 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การติดอากรสัญญาจ้างแรงงาน(SUB Contract)
ถามโดย jat_acc  .  เข้าชม 86 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ผลของคำพิพากษาศาลฎีกา
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 78 ครั้ง  .  1 คำตอบ
สิทธิการเช่า
ถามโดย wesuporn  .  เข้าชม 61 ครั้ง  .  1 คำตอบ
ขายพืชผลทางการเกษตร แต่ไปจด VAT
ถามโดย Pthanakusalinee  .  เข้าชม 63 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การจ่ายเงินปันผล
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 132 ครั้ง  .  1 คำตอบ
การหักค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งไม่เกิน 10ที่นั่ง
ถามโดย boonruk888  .  เข้าชม 134 ครั้ง  .  1 คำตอบ