ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎากร และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ติดต่อ Webmaster TaxGuruThai.com


นายวิวัฒน์ เจริญวิจิตรชัย
wiwatcharoen@hotmail.com
081-648-8291
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
ทำธุรกิจสำนักงานบัญชี ฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
ได้รับข้อมูลแล้วครับ ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการของทางเรา ขอบคุณครับ
เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ