ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎากร และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วิธีการดาวน์โหลดหนังสือ

1. คลิกเมนูสมัครสมาชิก

2. กรอก Email และ Password ที่ต้องการใช้งานจากนั้นกดปุ่ม สมัคร

3. คลิกเมนู หนังสือ และคลิกเลือกหนังสือที่ต้องการดาวน์โหลด

4. คลิกปุ่ม ดาวน์โหลดหนังสือ และรอจนกว่าจะมีหน้าต่างดังรูปภาพปรากฎขึ้นมาให้กด Open in "iBooks" หรือคำอื่นๆ ที่มีคำว่า iBooks